ఫారం ఫిల్లింగ్ & డేటా ఎంట్రీ ఇతర నచ్చిన పనులు చేసి డబ్బులు సంపాదించుకోండి.

January 22, 2019 admin 0

అమెజాన్ మెకానికల్ టర్క్. దీనిలో చాల రకాల వర్క్స్ ఉంటాయి. ఫారం ఫిల్లింగ్, డేటా ఎంట్రీ, సర్వే వర్క్స్, కాపీ పేస్ట్, ఆర్టికల్ రైటింగ్ మెదలైన వర్క్స్ ఉంటాయి. మీకు నచ్చిన వర్క్ చేసి డబ్బులు […]

డేటా ఎంట్రీ ఉద్యోగాల నుండి ఏమి పెట్టుబడి లేకుండా డబ్బులు సంపాదించుకోవచ్చు.

January 2, 2019 admin 0

ఇంటి నుండి పని అంటే డేటా ఎంట్రీ పని అని చాల మంది అనుకుంటారు. ఇంటి నుండి చేసే పనులు డేటా ఎంట్రీ కాకుండా మరి కొన్ని ఉన్నాయి. కంప్యూటర్ నుండి చేసే ప్రతి […]